Studio Obris

DOGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE VGO ZA MURU I GORNJU DRAVU U VARAŽDINU

  1. – Idejno rješenje

Investitor: Hrvatske vode

 

Postojeća poslovna zgrada Hrvatskih voda nalazi se u poslovnoj zoni u Varaždinu. Idejnim rješenjem predviđena je dogradnja postojeće zgrade i stvaranje novog sjeveroistočnog ugla. To bi trebao biti začetak  transformacije poslovne zone.

Analizom potreba naručitelja predviđa se novi volumen koji visinom prati postojeću zgradu vrlo nenametljivo s fasadnim elementima modernog izričaja. Sadržaji u dogradnji usmjereni su na potrebe centra za obranu od poplave i dodatnih arhivskih prostora koji su trenutno smješteni u neadekvatnim pomoćnim građevinama na čestici.