Studio Obris

EU projekti

STUDIO OBRIS ima u ponudi i savjetodavne usluge i tehničku pomoć u izradi projektnih prijedloga u svrhu korištenja sredstava iz fondova Europske unije.
U prethodnom razdoblju aktivno smo pratili natječaje iz pretpristupnog razdoblja iz IPA programa, a danas nakon ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije moguće je korištenje i postpristupnih fondova – Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.

Nudimo:
– Savjetovanje o programu koji odgovara Vašoj tvrki
– Izradu početne analize za razvoj projekta
– Identifikaciju i pronalaženje partnera, te uspostavljanje suradnje na provedbi projekta
– Izradu detaljnih aktivnosti i proračuna (troškovnika)
– Pripremu projektne aplikacije u kojoj će biti biti uključen plan upravljanja i koordinacije projektom, financijski plan, upravljanje rizikom, nadzor i revizija
– Savjetovanje o uspješnoj provedbi projekata
– Praćenje aktualnih natječaja

U lipnju 2014. proveden je projekt za koji je potpisan ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) u lipnju 2013.
“Razvoj novog proizvoda Emoro II tvrtke Inovatic ICT” – u okviru natječaja:
IPA – Komponenta IIIC – Regionalna konkurentnost za 2011. godinu. “Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva”

– OPĆI CILJ Doprinos razvijenim preduvjetima za razvoj visoke tehnologije u grani gospodarstva temeljenoj na znanju i inovaciji
– SPECIFIČNI CILJ Planiranje, izrada i distribucija novog hrvatskog informatičkog proizvoda – “Emoro II”