Studio Obris

Reference

2012. godina:
– Hotelski kompleks u prostoru UPU turističke zone Drezničko Selište – Čatrnja u Općini Rakovica, idejno arhitektonsko urbanističko rješenje
– Rekonstrukcija hotela “Plaža” na Pagu, izvedbeni projekt
– Rekonstrukcija poslovnice OTP banke u Puli, glavni i izvedbeni projekt
– Poslovni prostori stomatološke poliklinike kao dio rekonstrukcije i prenamjene 1. kata trgovačko poslovnog centra u Zagrebu, idejni, glavni i izvedbeni projekt
– Rekonstrukcija stambeno poslovne građevine u hotel u Vodnikovoj ulici u Zagrebu, idejni projekt
– Prodajni prostor Gaastra u Lumini centru, Varaždin, glavni i izvedbeni projekt
– Novi vizualni identitet Kaptol centra u Zagrebu, idejna studija

2013. godina:
– Rekonstrukcija 1. kata Kaptol centra u Zagrebu, idejno rješenje
– Stambena zgrada u Ivanja rijeci, idejni projekt
– Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu i prateći sadržaji, te Hotel visoke kategorije u Vili Oršić, urbanističko – arhitektonski natječaj
– Proširenje postojećeg veleučilišnog kampusa Landshut u Njemačkoj, urbanističko – arhitektonski natječaj
– Istarski ipsilon – A8, dionica Lupoglav – Vranja, (dopuna na puni profil autoceste), projekt krajobraza
– Rekonstrukcija stambene zgrade u Resniku, idejni projekt

2014. godina:
– Rekonstrukcija Hotela Panonija u Sisku, idejno rješenje
– Stambena zgrada na Remetama – kuća 2K, idejno rješenje
– Stambeni kompleks na Boriku u Zadru, idejno rješenje
– Dječji istraživački centar u Prnjavoru Ćuntićkom i rekonstrukcija poslovne zgrade „Zelena kuća“ u Petrinji, idejno rješenje
– Rekonstrukcija i prenamjena poslovne zgrade u Građanski centar sa smještajnim kapacitetom (hostelom) u Petrinji, idejno rješenje
– Znanstveno-istraživački centar „Innotech“ u Koprivnici – poslovno proizvodna građevina s edukacijom i laboratorijskim kompleksom, idejni projekt

2015. godina:
– Rekonstrukcija stambene zgrade u Miramarskoj ulici u Zagrebu u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, glavni projekt
– Adaptacija prostora i arhive u podrumu poslovne zgrade DZS u Ilici 3 u Zagrebu, izvedbeni projekt
– Rekonstrukcija stambene građevine u Matuljima, glavni projekt
– Znanstveno istraživački centra „Innotech“ u Koprivnici – poslovno proizvodna građevina s edukacijom i laboratorijskim kompleksom, glavni projekt
– Rekonstrukcija atrija zgrade Instituta za istraživanje i razvoj “Podravka”u Koprivnici, idejno rješenje

2016. godina:
– Adaptacija prostora na 1. katu Doma zdravlja Zagreb – Centar u Runjaninovoj ul. u Zagrebu, izvedbeni projekt
– Sanacija krovova Doma zdravlja Zagreb – Centar, lokacija: Kruge, Cvjetno naselje, Utrine; izvedbeni projekt
– Sanacija rekreacijske staze za osobe s invaliditetom uz potok Bliznec u Zagrebu, izvedbeni projekt
– Sanacija Kazališne dvorane “Komedija”, izvedbeni projekt
– Sanacija šumarije Ozalj, izvedbeni projekt
– Rekonstrukcija zgrade stare pilane u Centar za posjetitelje u Kamačniku, Vrbovsko (zgrada edukacijsko muzejske namjene), idejni i glavni projekt
– Rekonstrukcija i sanacija građevine bivše tvornice DTR – a u Zagrebu, arhitektonski natječaj
– Projekt rekonstrukcije i izgradnje potpornog zida u Jurjevskoj ulici i uređenje dijela ulice Kožarske stube u Zagrebu, te izgradnja 2 platoa s potpornim zidovima, elaborat krajobraznog uređenja
– Krajobrazno uređenje akumulacije Breznica u Općini Podgorač, glavni projekt
– Sanacija pročelja i balkona objekta mjesnog odbora u Tkalčićevoj ul. u Zagrebu, izvedbeni projekt
– Sanacija zida u Hochmanovoj i Klaićevoj ulici u Zagrebu, izvedbeni projekt
– Sanacija pročelja, balkona i krovišta stambene zgrade u Krajiškoj ul. u Zagrebu, izvedbeni projekt

2017. godina:
– Sanacija pročelja, balkona i krovišta stambene zgrade u Škrlčevoj ul. u Zagrebu, izvedbeni projekt
– Sanacija pročelja, balkona i krovišta stambene zgrade u Jurišićevoj ul. u Zagrebu, izvedbeni projekt
– Adaptacija prostora poslovne zgrade DZS u Ilici 3 u Zagrebu, izvedbeni projekt
– Sanacija poslovne zgrade HZZO i HZMO u Kutini, idejni projekt
– Adaptacija i sanacija prostora poslovne zgrade DZS u Branimirovoj 19-21 u Zagrebu, izvedbeni projekt
– Rekonstrukcija zgrade stare pilane u Centar za posjetitelje u Kamačniku, Vrbovsko (zgrada edukacijsko muzejske namjene), izvedbeni projekt
– Glavni projekt za prenamjenu lokala „L3“ u stambeno poslovnoj građevini Remetinec (2. faza građenja), Zagreb
– Arheološki park Dvigrad sa zgradom pratećih sadržaja, općina Kanfanar, idejni projekt
– Sanacija i rekonstrukcija vinarije Kutjeva d.d., idejni koncept

2018. godina:
Obnova i rekonstrukcija Donjeg mosta u Ninu i pješačkih pristupa mostu, idejni, glavni i izvedbeni projekt
Obnova i rekonstrukcija Gornjeg mosta u Ninu i pješačkih pristupa mostu, izvedbeni projekt
Sanacija pročelja i krovišta stambene zgrade u Slovenskoj 10 u Zagrebu, izvedbeni projekt
Sanacija pročelja stambeno-poslovne zgrade u Ilici 170 u Zagrebu, izvedbeni projekt
Dom za umirovljene svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije u Đakovu, izvedbeni troškovnik

2019. godina:
Stambena zgrada u gradu Cresu, idejni i glavni projekt
Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena građevine Doma za odgoj djece i mladeži u Zadru u Centar za socijalnu skrb Zadar i Dom za odrasle osobe Sv.Frane Zadar, idejni i glavni projekt
Dogradnje poslovne zgrade VGO za Muru i gornju Dravu u Varaždinu, idejni projekt             
Obnova glavne raspravne dvorane Županijskog suda u Osijeku, idejni i izvedbeni projekt
Uređenje vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice – krajobrazno uređenje, idejni projekt

2020. godina:
Sanacija pročelja stambene zgrade u ul. Ribnjak 6 u Zagrebu, izvedbeni projekt
Stambene zgrade u gradu Cresu, izvedbeni projekt
Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena građevine Doma za odgoj djece i mladeži u Zadru u Centar za socijalnu skrb Zadar i Dom za odrasle osobe Sv.Frane Zadar, izvedbeni projekt
Sanacija uličnog pročelja i krovišta poslovne zgrade u Turkulinovoj 9 u Petrinji, izvedbeni projekt
Rekonstrukcije CS Migalovci u Slavonskom Brodu, izvedbeni projekt
Sanacija CHE Fužine, izvedbeni projekt

2021. godina:
Sanacija uličnog pročelja stambene zgrade u ul. Crvenog križa 6 u Zagrebu, izvedbeni projekt
Sanacije nakon potresa ureda na III. katu u poslovnoj zgradi DZS u Ilici 3 u Zagrebu, izvedbeni projekt
Sliv Ođenica – Akumulacija Ribnjak, akumulacija Razbojište i ribnjaci između akumulacija Ribnjak i Razbojište u Virovitici- Centralna građevina, zgrada sanitarija, spremišta i nadstrešnica za izletnike, glavni arhitektonski projekt
Sliv Ođenica – Akumulacija Ribnjak, akumulacija Razbojište i ribnjaci između akumulacija Ribnjak i Razbojište u Virovitici – Ribnjak1, 2, 3 i 5, glavni arhitektonski projekt krajobraznog uređenja
Poluugrađena stambene zgrade 1 i 2 u Gračanima u Zagrebu, idejni projekt
Stambena zgrada na Gornjem Vrapču, idejni projekt

2022. godina:
Stambena zgrada na Gornjem Vrapču, glavni projekt
Poluugrađena stambene zgrade 1 i 2 u Gračanima u Zagrebu, glavni projekt
Sliv Ođenica – Akumulacija Ribnjak, akumulacija Razbojište i ribnjaci između akumulacija Ribnjak i Razbojište u Virovitici- Centralna građevina, zgrada sanitarija, spremišta i nadstrešnica za izletnike, izvedbeni projekt
Sliv Ođenica – Akumulacija Ribnjak, akumulacija Razbojište i ribnjaci između akumulacija Ribnjak i Razbojište u Virovitici – Ribnjak1, 2, 3 i 5, izvedbeni projekt krajobraznog uređenja
Dječji vrtić Poletarac u Zagrebu – idejni projekt
Stambeno poslovna zgrada u Petrinji – projekt cjelovite obnove