Studio Obris

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTAR ''INNOTECH'' KOPRIVNICA

2014. – 2015. – Idejni i glavni projekt

Investitor: Grad Koprivnica

Površina: 2400,00 m2 BGP

Znanstveno istraživački centar ”Innotech” namijenjen je za znanstvena istraživanja s popratnim sadržajima edukacije i tehnologije, u svrhu razvoja inovativnih kompetitivnih prehrambenih proizvoda. Građevina će u sklopu bivše vojarne u Koprivnici biti dio novog Kampusa koji će, između ostalog, biti usmjeren u znanstvena istraživanja i razvoj u funkciji konkuretnog lokalnog gospodarstva i održivosti.

Projekt je trenutno u fazi ishođenja građevinske dozvole i osnova je pripremne dokumentacije za prijavu na strukturni fond Europske unije.

Tijekom projektiranja obuhvaćeni su kriteriji energetski učinkovite i održive gradnje uz korištenje obnovljivih izvora energije, materijala, konstrukcija i sustava koji daju najpovoljniji odnos energetskog koncepta i cijene izgradnje, te potrošnje energenata u korištenju. Troškovno optimalnom analizom odabran je najučinkovitiji energetski koncept kojim je zgrada znanstveno istraživačkog centra ”Innotech” ostvarila kriterij gotovo nulte zgrade.

Zgrada je koncipirana kao dva međusobno povezana volumena, koji svojom postavom u prostoru tvore interni pristupni trg s jedne strane i s druge strane prostor internog dvorišta rezerviran za vanjske sklopove i sadržaje centra. Volumeni su funkcionalno podijeljeni na tehnološko-tehnički i znanstveno-istraživačko-edukacijski (laboratoriji, uredi, te prostori za senzoričku analizu i edukaciju koji služe za interakciju s vanjskim korisnicima).