Studio Obris

ZGRADA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE U NASELJU SLOBOŠTINA U ZAGREBU

  1. – Natječajni rad

Površina: 6.825,00 m2 BGP

Autori:
LOVORKA KAIĆ MATEŠIĆ, dia
LIDIJA HADŽIĆ, dia

Ako život shvatimo kao kretanje različitog tempa, onda starost simbolizira svojevrsno usporavanje kretanja – postepeno smirivanje. Vrijeme traje duže. Kuća postaje usmjereno kretanje koje je leit – motiv svakog njenog dijela. Kuća nije kubus nego je čine elementi kojima dominira jedna od tri dimenzije – dužina.

Oblik kuće je rezultat djelovanja dvije vrste „sila“ na masu: „sile razvlačenja“ u smjeru istok-zapad i „tlačne sile“ u smjeru sjever-jug. Ove dvije sile su metafora koncepta kuće, a to je binarnost u svakom pogledu: dva smjera kretanja, dvije vrste života, dvije vrste vizura ili dvije vrste susjeda. S jedne strane radi se o vizualnoj, neopipljivoj relaciji s gradom preko gornjih etaža i orjentacije traktova smještajnih jedinica, a s druge strane to je fizički i realni međusobni odnos i odnos sa bliskim susjedstvom kroz niske volumene koji se nametljivo otvaraju u smjeru istok-zapad.

Izduljena forma čitavog oblikovnog prostora, aplicirana je i na fasade. Linije izduljenih terasa nižu se po etažama u dinamičkom slijedu, kako po horizontali i vertikali, tako i u svojoj trećoj dimenziji – uvlačenjem unutar volumena. U skladu sa suprotnim smjerom orjentacije viših i nižih volumena, bočne i uzdužne fasade zadržavaju svake svoju prepoznatljivost  i zasebnu priču.