Studio Obris

SANACIJA PODRUMA POSTOJEĆE ZGRADE STARE VINARIJE KUTJEVO d.d.

2018 – Idejno rješenje

Investitor: Kutjevo d.d.

Glavna zgrada vinarije smještena je uz župnu crkvu u Kutjevu, u neposrednoj blizini dvorca Turković. Zgrada je nastala na starim podrumima (srednjovjekovni podrum iz 1232. i podrum iz 1898.g.), na kojima je tijekom vremena izrađeno nekoliko neuspješnih rekonstrukcija i adaptacija zatečenih prostora.

Turistička i reprezentativna ponuda sa dva stara podruma kao središnjom atrakcijom obilaska prostora vinarije osmišljena je kao jednostavan koncept prolaska kroz prostore vinarije jer zatečeno stanje nije bilo adekvatno za prezentaciju.

Sanacijom starih podruma koja bi obuhvatila podove, zidove i instalacije, izvršila bi se preinaka prostora uz neposrednu postavu atraktivnog predprostora sa kušaonicom, pultom za direktnu kupnju proizvoda i nužnim sanitarijama za posjetitelje. Također bi se modernizirao prostor vinskog trezora u prostoriji vezanoj na podrum iz 1898.g.

Predviđena je upotreba suvremenih materijala koji bi u konačnici rezultirali modernim izričajem čitavog prostora interijera. Takav pristup pretapa se kroz leit motiv elemenata interijera i na oblikovanje pročelja, te se stvara vizualni identitet čitave zgrade koji će u konačnici pozicionirati tvrtku u prostoru Požeško slavonske županije kao vodeće turističke destinacije.