Studio Obris

REKONSTRUKCIJA ZGRADE STARE PILANE U CENTAR ZA POSJETITELJE U KAMAČNIKU

  1. – 2017. – Idejni, glavni i izvedbeni projekt

Investitor: Grad Vrbovsko

Površina P= 600,00 m2

Glavna projektantica:
LOVORKA KAIĆ MATEŠIĆ, dia

Autori koncepta:
ANA MARIJA UNKOVIĆ, dia
KAJA ŠPRLJAN BUŠIĆ, mag.ing.prosp.arch.

Suradnici:
MIRNA JAVOROVIĆ PEHAR, dia
KATJA VASILJEVIĆ-JORMELA, mag.ing.arch
DORA PENZAR, mag.ing.arch

Lokacija zgrade Centra za posjetitelje je na ulazu u zaštićeni krajolik Kamačnik, na mjestu kamenih zidnih ostataka stare pilane sa mlinom uz potok Kamačnik.

Nova građevina je muzejsko edukativne namjene. Oblikovno se sastoji od dva volumena koji su međusobno povezani spojnim elementom na razini prve etaže duž rekonstruiranog kamenog zida stare pilane.
U prvom sjevernom volumenu smješten je izložbeni i multimedijalni muzejski prostor koji djelomično prolazi kroz dvije etaže, dok je na katu fleksibilan edukativni prostor.
U poveznom elementu je zatvorena galerija, vidikovac, izdignut iznad samog potoka, u kojoj se u potpunosti prožima unutarnji i vanjski prostor jer se staklo kao element nepravilno izmjenjuje i u podu, i na zidu, i u krovu.
Južni prizemni volumen namijenjen je multifunkcionalnom prostoru za izvedbu koncerata, predstava i kino projekcija, a s transparentnom kliznom stijenom funkcionira u interakciji s vanjskim prostorom trga oko kojega je formirano sjedenje na tribinama utkanim u postojeću stijenu.

Vanjski prostori tretirat će se u skladu s autohtonim materijalima zaštićenog krajolika i vrlo su bitan element čitavog centra; od oblikovanja postojećih drvenih objekata kojima se određuje nova edukativna namjena za najmlađe korisnike, do drvenih elemenata koji prate i pregrađuju pojedine funkcionalne cjeline na otvorenom, prostore za sjedenje, popločenje.
U prostoru Centra za posjetitelje prisutno je kružno kretanje kroz unutarnji i vanjski prostor, asocira na kretanje vode samog potoka, i potiče posjetitelja na istraživanje prirodnog krajolika koji se prožima sa zgradom.