Studio Obris

REKONSTRUKCIJA I SANACIJA BIVŠE TVORNICE DTR-A U ZAGREBU

  1. – Natječajni rad

Površina  P= 5558,8 m2 BGP

Projektni tim:
– LOVORKA KAIĆ MATEŠIĆ, dia
– MIRNA JAVOROVIĆ PEHAR, dia
– KATJA VASILJEVIĆ-JEROMELA, mag.ing.arch.

Sukus predložene koncepcije šireg i užeg obuhvata je oživljavanje prostora Donjeg grada, maksimalno čuvajući njegove autohtone karakteristike, te istovremeno uvodeći suvremene elemente. Na taj način se stvara prostor s potencijalom života danju i noću, kako za buduće korisnike poslovne zgrade, tako i za stanare obližnjih zgrada, te se oživljava unutrašnjost donjogradskog bloka.

Predmetni prostor nalazi se unutar bloka nekadašnjeg građevinskog sklopa bivše zagrebačke tvornice „DTR“. Ulični plan čini četverokatna zgrada s prizemnim prolazom prema otvorenom atrijskom dijelu među dvorišnim krilima. Ulična zgrada primjer je vrlo vrijedne i atipične industrijske arhitekture, te je predloženim idejnim rješenjem u cijelosti očuvano izvorno oblikovanje, konstrukcija i građevinski otvori. Ostali dijelovi sklopa su zbog lošeg stanja zamijenjeni kompletno novim volumenima i oblikovanjem uklopljeni u suvremeni izričaj. 

Prostorne komponente zatečenog ambijenta dio su urbane matrice Donjeg grada. Postavom zgrada na području zahvata te obradom partera centralnog prostora različiti sadržaji se pomiruju i transponiraju u nešto novo – niz međusobno povezanih prostora bloka koji funkcioniraju kao dnevni boravak korisnika.

Ispreplitanjem ideje o ortogonalnoj mreži grada na slobodnoj površini partera u bloku formira se kontinuirana mrežna matrica prilagođena mjerilu u kojem nastaje i treperi svojom postavom, te daje određenu dinamiku dvorišnom prostoru.