Studio Obris

OBNOVA I REKONSTRUKCIJA DONJEG MOSTA U GRADU NINU I PJEŠAČKIH PRISTUPA MOSTU

2018.- 2019. – Idejni, glavni i izvedbeni projekt

Investitor: Grad Nin

Nakon katastrofalne poplave i vodene bujice koja je zahvatila Nin u rujnu 2017. godine Donji most je znatno oštećen pri čemu se dio mosta na sjevernoj strani prema Donjim gradskim vratima i urušio. Nakon završetka radova sanacije mosta u skladu sa zahtjevima konzervatora uređuju se pristupni pješački putevi i neposredan okoliš.

Na novoformiranoj pješačkoj površini uz samu obalu podno mosta stvara se prostor trga koji svojim oblikovanjem stvara ambijentalnu cjelinu visoke razine uređenosti, posebnosti izraza i izgrađenosti identiteta s naglaskom na zaštiti i unapređenju vizualne kvalitete prostora same obale.

Parterna obrada plohe je jednoznačna na cijeloj pješačkoj površini u smislu oblikovnog i ambijentalnog usklađenja sa identitetom Grada. Kameno popločenje klizi i prožima čitav prostor i s jedne strane vodi u sam Grad, a s druge na pješački most. Na pojedinim mjestima otvaraju se zeleni otoci oko kojih se formiraju prostori za sjedenje. Odabrano zelenilo svojom strukturom, habitusom i flornim elementom odgovara urbanoj sredini. 

 

OBNOVA I REKONSTRUKCIJA GORNJEG MOSTA U GRADU NINU I PJEŠAČKIH PRISTUPA MOSTU

  1. –Izvedbeni projekt

Investitor: Grad Nin

Nakon obilnih kiša i nezapamćene poplave u rujnu 2017. godine Gornji most je gotovo potpuno urušen u svom središnjem dijelu raspona, a krajnji dijelovi mosta su znatno oštećeni. Osnovna zadaća rekonstrukcije i obnove mosta bila je njegovo vraćanje u prvotnu funkciju. Promet mostom ograničava se na prolaz pješaka, bicikla, mopeda te prolaz interventnih vozila.

Na novoformiranoj pješačkoj površini uz samu obalu podno mosta na istočnoj obali stvara se pristupni prostor mostu koji poštuje ambijentalne vrijednosti zatečenog prostora. Kameno popločenje zadržava se na plohi mosta i neposrednom ulazu u Grad. Popločenje pješačkih površina na istočnoj obali izvodi se od betonskih dekorativnih opločnika sa ozelenjenim otocima i prostorima za sjedenje.