Studio Obris

DJEČJI VRTIĆ VRBANI U ZAGREBU

DJEČJI VRTIĆ VRBANI U ZAGREBU

  1. – Natječajni rad

Površina: 2.552,00 m2 BGP

Autor: LOVORKA KAIĆ MATEŠIĆ, dia
Koautor: ANETA KARLOVČAN, dia

Parcela vrtića graniči sa 3 strane prometnicama širokog koridora, sa obostranim parkiranjem, a na SI otvorenim neuglednim potokom. Sve je to rezultiralo stvaranju prostora koji funkcionira kao mikrosvijet i zatvara se od vanjskog prostora postavom monolitne građevine na sjeverozapadu parcele, te kreiranjem djelomično nasutog terena na jugoistoku.

Oblik kuće je rezultat svih faktora okolne izgradnje, te postavom na na postojeću mikrosituaciju gdje izvire kao jedan volumen iz same parcele, a njen krov se pretače iz cjeline u teren i tako stapa s okolišem. Teren se sa krova “valja” po jugoistočnoj strani parcele, te zajedno sa kućom čini jedinstvenu cjelinu, a prostor razvučen između kuće i terena postaje intimni prostor za igru. Igra i valjanje (a po zimi i sanjkanje) protiče i u kući, i na njoj. Teren je ušao u igru i igra u teren koji teče po cijeloj parceli. U točki silaska sa krova kuće na teren, gibanje djeteta nije zaustavljeno, već ono kontinuirano teče preko valovitog zatravljenog terena uz jugoistočnu granicu parcele. Kretanje prestaje kod ulaska u jasličku jedinicu, odnosno nastavlja se dalje po središnjem dijelu prostora za igru.