Studio Obris

UREĐENJE VIROVITIČKIH JEZERA I IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKIH SADRŽAJA UZ JEZERA I, II, III i V

2019.- 2022. – Idejni, glavni i izvedbeni projekt

Investitor: Hrvatske vode

Površina obuhvata: 10,34 ha

Cilj ovog projekta bio je oživiti Virovitička jezera (I, II, III i V jezero) te određenim intervencijama oplemeniti prostor uz jezera i privući posjetitelje tijekom cijele godine. Analizom prostornih mogućnosti i atrakcija postojećeg krajobraza izrađen je prijedlog trasa za posjetitelje s najintenzivnijim točkama korištenja, te su predložene određene prostorne intervencije.

U čitavom obuhvatu razmještaju se različiti sadržaji u zelenilu koji su povezani drvenim mostovima i uređenim pješačkim i biciklističkim stazama u svrhu osiguranja jednostavnog pristupa te jednoznačno, jasno i sigurno kretanje posjetitelja po lokalitetu. To su: centralna građevina, sanitarni blokovi, nadstrešnice za izletnike sa prostorom za roštiljanje, natjecateljska ribolovna staza, molovi za boravak povrh Ribnjaka I, dječja i sportska igrališta, te terasasta uzvišenja orijentirana prema jezerima. Namjena svih sadržaja je turistička i sportsko rekreativna.

Na platou V. jezera smjestit će se prizemna centralna građevina „Kuća ribolova“ koja ima predviđene prateće sadržaje za potrebe sudaca, natjecatelja, članova sportsko ribolovnog društva i drugih posjetitelja sa većim natkrivenim i nenatkrivenim prostorom za boravak na otvorenome.

U oblikovanju svih građevina u obuhvatu korišteni su prirodni materijali, kao i sve vanjske površine koje se tretiraju u skladu s a vegetacijom autohtonih obilježja u zatečenom krajoliku.