Studio Obris

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE S HOTELOM U VARAŽDINU

  1. – Natječajni rad

Površina:
FAKULTET P=15.518,00 m2 BGP
HOTEL P=4.744,00 m2  BGP

Autori:         
LOVORKA KAIĆ MATEŠIĆ, dia
AZRA DEMIROVIĆ, dia

Suradnici:
ANA RANOGAJEC mag.ing.arch
ROBERT BODIŠ, dia

Idejno rješenje šireg i užeg obuhvata sagledano je prvenstveno iz perspektive korisnika. U tom je smislu sukus predložene koncepcije oživljavanje središnjeg prostora povijesne jezgre grada s maksimalnim očuvanjem njenih autohtonih karakteristika te interpolacijom autentičnih suvremenih elemenata kako bi se zadani prostor učinio što kvalitetnijim kako budućim korisnicima fakulteta, tako i stanarima obližnjih zgrada, s potencijalom stvaranja prostora koji živi danju i noću.

Prostorne komponente zatečenog ambijenta vezane uz povijesno zacrtanu trasu i građevnu liniju obilaznice (»Via Fossata ambiens«) su blokovska struktura  povijesne jezgre s jedne strane, te s druge strane atipična blokovska izgradnja što sadrži stambene zgrade koje markiraju blok na uglu, parkovno uređenu parcelu reprezentativne vile u centralnom dijelu, te zemljišta uskih izduženih parcela susjednih slobodnostojećih građevina. Postava zgrada na području zahvata te parterna obrada njihovih parcela uvjetovana je pomirdbom tih međusobno suprotnih komponenti i transpozicijom u nešto novo kao prirodni tijek međusobno povezanih prostora unutar bloka koji funkcioniraju kao dnevni boravak korisnika.