Studio Obris

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB U ZADRU

  1. – 2020. idejni, glavni i izvedbeni projekt – projekt u izgradnji

Naručitelj: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Površina: 1750 m²

Postojeća zgrada „Doma za odgoj djece i mladeži“ u Zadru projektom rekonstrukcije prenamjenjuje se u „Centar za socijalnu skrb“ s obiteljskim centrom. 

Zgrada se sastoji od 2 volumena – postojeće građevine i aneksa u kojem se formira novi glavni ulaz za korisnike Centra za socijalnu skrb sa sjevera. Uz sjeverni ulaz formirana je i kuhinja za dostavu vanjskim korisnicima centra, dok je ulaz u obiteljski centar ostvaren s južne strane. Ispred svakog od ulaza formiran je pristupni trg sa zelenilom za relaksaciju korisnika.

Prema projektnom zadatku Naručitelja u zgradi Centra je bilo potrebno smjestiti niz uredskih prostora i stručnih službi sa popratnim sadržajima – različite prostore Centra koji su trenutno razmješteni na više lokacija u Gradu Zadru. Projektom se također nastojala maksimalno očuvati struktura postojeće građevine s uvođenjem suvremenih materijala uz elemente energetski učinkovite i održive gradnje te korištenje obnovljivih izvora energije.

Projekt je financiran sredstvima iz Fondova EU i trenutno je u fazi izvedbe.