FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE SA HOTELOM U VARAŽDINU
2013. – Natječajni rad

Površina:
– FAKULTET P=15.518,00 m2 BGP
– HOTEL P=4.744,00 m2 BGP

Autori:
– LOVORKA KAIĆ MATEŠIĆ, dia
– AZRA DEMIROVIĆ, dia

Suradnici:
– ANA RANOGAJEC mag.ing.arch
– ROBERT BODIŠ, dia

Idejno rješenje šireg i užeg obuhvata sagledano je prvenstveno iz perspektive korisnika. U tom je smislu sukus predložene koncepcije oživljavanje središnjeg prostora povijesne jezgre grada s maksimalnim očuvanjem njenih autohtonih karakteristika te interpolacijom autentičnih suvremenih elemenata kako bi se zadani prostor učinio što kvalitetnijim kako budućim korisnicima fakulteta, tako i stanarima obližnjih zgrada, s potencijalom stvaranja prostora koji živi danju i noću.
Prostorne komponente zatečenog ambijenta vezane uz povijesno zacrtanu trasu i građevnu liniju obilaznice (»Via Fossata ambiens«) su blokovska struktura povijesne jezgre s jedne strane, te s druge strane atipična blokovska izgradnja što sadrži stambene zgrade koje markiraju blok na uglu, parkovno uređenu parcelu reprezentativne vile u centralnom dijelu, te zemljišta uskih izduženih parcela susjednih slobodnostojećih građevina. Postava zgrada na području zahvata te parterna obrada njihovih parcela uvjetovana je pomirdbom tih međusobno suprotnih komponenti i transpozicijom u nešto novo kao prirodni tijek međusobno povezanih prostora unutar bloka koji funkcioniraju kao dnevni boravak korisnika.