ARHEOLOŠKI PARK DVIGRAD SA ZGRADOM PRATEĆIH SADRŽAJA
– 2017.

Investitor:
– Općina Kanfanar

Autor:
– Studio Obris d.o.o.

Projektni tim:
– Lovorka Kaić Matešić, d.i.a.
– Mirna Javorović Pehar, d.i.a.
– Dora Penzar, mag.ing.arch.

Ostaci arheološkog lokaliteta Dvigrad predstavljaju vrlo dobro očuvan tipičan srednjovjekovni grad-kaštel koji se kontinuirano arheološki istražuje, no zidine su nesigurne, a ostaci nisu dobro turistički prezentirani.

Analizom ostataka urbanih područja dana je podloga za osmišljavanje poučne priče arheološkog parka. Kroz idejno rješenje izrađen je prijedlog trase šetnice i koncept obilaska lokaliteta, te su grafičkom analizom postojećeg stanja predložene lokacije prostornih intervencija u službi sigurnog prolaska i prezentacije lokaliteta.

Šetnja lokalitetom zamišljena je kroz tematske cjeline koje svaka za sebe predstavlja vlastite specifičnosti, a dio je jedinstvene kompozicije arheološkog parka – ulaz uz donje gradske zidine, prolaz do glavnog gradskog trga s bazilikom, te kroz stambeno-manufakturni dio grada do obrambene kule, prijelaz preko zidina te izlaz iz grada. Duž šetnice se postavljaju prostorne intervencije s ciljem prezentacije nekadašnjeg života u gradu, primjerice uređenje jedne kuće uz baziliku, ili penjanje na vidikovac na kuli.

Početak i završetak obilaska zamišljen je u manjoj zgradi pratećih sadržaja (info centar) uz vanjske bedeme srednjovjekovnog grada. Sama zgrada je, kao i prostorne intervencije unutar lokaliteta, projektirana lagano i montažno te oblikovana suvremenim materijalima, kako bi se učinila jasna razlika između povijesnog sloja i novih intervencija.