Studio Obris

STUDIO OBRIS

Studio obris je arhitektonski studio osnovan 2009. sa sjedištem u Zagrebu. U ponudi imamo izradu kompletne arhitektonske projektne dokumentacije, tehnička podrška prilikom ishođenja svih potrebnih dozvola uključujući legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, projektiranje na nepokretnim kulturnim dobrima, te nadzor građevine kroz njezinu realizaciju. Svaki projekt se oblikovno istražuje kroz 3D vizualizacije što pomaže našim klijentima u doživljaju konačnog prostora. U projektiranju nam je bitan individualni pristup svakom projektu bez obzira na mjerilo ili količinu investicija na raspolaganju.
Posebnu pažnju pridajemo ostvarivanju energetski učinkovitih građevina koristeći pritom obnovljive izvore energije. Stoga ovaj dio projektne dokumentacije zauzima važnu ulogu već od samog začetka projekta, kao i u kasnijoj eksploataciji građevine.
Dodatno imamo i mogućnost izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, s obzirom na posjedovanje uvjerenja o osposobljavanju za vođenje takvih projekata. Voljni smo voditi naše klijente u razvoju projekata, kroz konzultantske usluge prilikom odabira pogodnih ulaganja ili mogućnosti sufinanciranja iz različitih fondova.
Navikli smo na rad u uvjetima poslovnog radnog vremena današnjice, zadržavajući efikasnost, te ostvarujući zadane ciljeve. Kao team spremno preuzimamo odgovornost te smo pouzdani partneri u realizaciji Vaših ideja.

PODRUČJE DJELOVANJA

Arhitektura, urbanizam, interijeri, dizajn, 3D vizualizacija, projektiranje na nepokretnim kulturnim dobrima, legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada, energetska obnova zgrada, arhitektonski nadzor, idejne studije – podloge za izradu studije isplativosti investicije;
izrada projektnih prijedloga u svrhu korištenja sredstava iz fondova Europske unije i savjetovanje o mogućnostima sufinanciranja, savjetovanje o uspješnoj provedbi projekata, praćenje aktualnih natječaja.

VODITELJ UREDA

Lovorka Kaić Matešić, dia, ovlaštena arhitektica od 2005. godine. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2001. g. sa temom “Revitalizacija donjogradskog bloka u Zagrebu – studentski dom”. Tijekom studija sudjeluje na različitim arhitektonskim radionicama, a 1999. g. dobiva Međunarodnu stipendiju u okviru CEEPUS programa za razmjenu studenata na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Sudjeluje na nekoliko arhitektonsko urbanističkih natječaja na kojima su se osvajale i 1. nagrade.

TEAM

Lovorka Kaić Matešić, dia; Mirna Javorović Pehar, dia; Dora Penzar, mag.ing.arch.